Izvajamo projekt Digitalizacija prodajnih poti za aplikacijo managementa tovornega prometa godrive.me. Namen in cilj javnega poziva je blaženje posledic epidemije COVID19 pri čemer je pomoč usmerjena v ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo njihovih izdelkov/storitev na tujih trgih.

V Okviru projekta smo pripravili predstavitveni film za rešitev GODRIVE.ME in spletni interaktivni kalkulator za lažje komuniciranji z našimi partnerji.


Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si