Izvajamo projekt Prenove in optimizacije delovnih procesov (PPO) prodajnega cikla lastnih programskih rešitev. S prenovljenimi poslovnimi procesi bomo pohitrili in poenotili pretok informacij, skrajšali prodajni cikel ter povečali zadovoljstvo zaposlenih in partnerjev.